Hem

En behandling som fungerar mot alkoholism 

Vi på Addicted Rehab Spaniendriver en mindre individanpassad behandlingsverksamhet mot alkoholism. Vi jobbar med Individuell 12-stegsbehandling enligt Minnesotametoden 

Vi finns vid den vackra kusten Costa Blanca i Spanien, nära de två stora saltsjöarna i Torrevieja och La Marina.

Vad kännetecknar alkoholism

Det finns olika sätt att definiera alkoholism och ställa diagnosen alkoholism. Vi skall här redogöra för de mest förekommande symtomen för alkoholism. Alkoholism innebär att man är sjukligt beroende av alkohol. WHO anser att alkoholism är en sjukdom, och det råder stor enighet inom forskningen att det är så.

Den förste som på allvar definierade alkoholism som en sjukdom, var den amerikanske läkaren Jellinek på 1940-talet. Hans syn på alkoholism stämde också överens med den som var grunden för synsättet inom stödgruppen AA Anonyma –  Alkoholister, som hade fått sin inspiration från läkaren Silkworth.

Vad är tolvstegsprogrammet?

12-stegsprogrammet är det självhjälpsprogram för tillfrisknande som grundades av Anonyma Alkoholister redan på 30-talet. Detta har sedan förgrenat sig till ett 300 – tal olika inriktningar av 12-stegsprogram som t.ex. Anonyma Narkomaner – NA och Anonyma spelmissbrukare – GA. 12-stegsprogrammet är ett handlingsprogram som vem som helst kan ta till sig och använda sig av. I behandling med 12-stegsinriktning så har vi “lånat” programmet för att lära ut dess principer för tillfrisknande från beroendesjukdomen Alkoholism och arbeta med i grupprocesser eller på individnivå.

Effektiviteten hos minnesotamodellen har visat sig vara högst när det gäller alkoholism. Detta har gjort att Socialstyrelsen rekommenderar minnesotamodellen vid diagnosen alkoholism.

Den som inte väljer behandling i grupp är välkommen till oss. Vår erfarenhet är ett en intensiv kognitiv individbehandling ger bättre effekt än gruppbehandling.

Mellan behandlingarna erbjuder vi aktiviteter med fokus på avslappning, t ex att spela golf, att sola bada i havet eller besöka Archenas Spa med varma källor.

Kontakta oss för Priser och information: klicka Här Kontakt Anonymitet och total diskretion är en självklarhet

Vår officiella sida är:  www.addicted-rehab.se